فهرست
انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 53
بدون دیدگاه

دریافت حقوق بیشتر با چند روش

دریافت حقوق بیشتر با چند روش

ماه ایران: دریافت حقوق بیشتر با چند روش

اگر بدانید که سیاست های شرکت برای افزایش حقوق چیست و در چه زمان هایی می توانید انتظار حقوق بیشتر را داشته باشید، آن وقت می توانید بهتر نزد رئیس تان برای افزایش حقوق استدلال کنید.

اگر بدانید که سیاست های شرکت برای افزایش حقوق چیست و در چه زمان هایی می توانید انتظار افزایش حقوق را داشته باشید، آن وقت می توانید بهتر نزد رئیس تان برای افزایش حقوق استدلال کنید. وقتی با اطلاع باشید و بدانید چه می گویید احتمال دست خالی برگشتن کمتر خواهد بود. باید راه حلی پیدا کنید که رئیس تان با افزایش حقوق شما موافقت کند. اگر دنبال راه حلی هستید این راهنما را از دست ندهید.

۱ – استعدادتان را نشان دهید
اگر فکر می کنید که مستحق افزایش حقوق هستید باید این را ثابت کنید. لازم نیست از خودتان تعریف کنید. تنها نشان دهید که سرمایه ارزشمندی برای شرکت هستید و همیشه و به ویژه وقتی کس دیگری نیست شما برای انجام کارها حاضر هستید.

حقوق بیشتر

حقوق بیشتر

تاثیر صداقت در محل کار

۲ – صریح باشید
دنبال دوز و کلک با رئیس تان نباشید. دقیقا به رئیس تان بگویید چه می خواهید و چرا چنین چیزی را در چنین زمانی می خواهید. صداقت بهترین سیاست است و باعث می شود شخصیت تان را هم دوست داشتنی ترکند.

۳ – موفقیت، شانس تان را بیشتر می کند
درخواست افزایش حقوق را بعد از به دست آوردن یک موفقیت خوب در سر کار مطرح کنید. لازم نیست مغرور و از خودراضی باشید اما این یک روش امتحان شده است که درخواست افزایش حقوق بعد از اینکه شما کاری استثنایی در سر کار انجام داده اید مورد قبول قرار می گیرد. با رئیس تان رودربایستی نداشته باشید. به او بگویید که موفقیت شما تنها آغاز فرصت های زیادی است که شما می توانید برای شرکت ایجاد کنید.

بررسی وضعیت مالی شرکت

۴ –  درباره وضعیت مالی محل کارتان تحقیق کنید
اگر بدانید که سیاست های شرکت برای افزایش حقوق چیست و در چه زمان هایی می توانید انتظار افزایش حقوق را داشته باشید، آن وقت می توانید بهتر نزد رئیس تان برای افزایش حقوق استدلال کنید. وقتی با اطلاع باشید و بدانید چه می گویید احتمال دست خالی برگشتن کمتر خواهد بود.

منبع:زندگی آیده آل

بدون دیدگاه

Comments are closed.

مطالب برگزیده سایت

# ## #